Welkom bij Elite Varkens B.V.

Een topfokbedrijf voor goede, gezonde en vooral uniforme biggen die voldoen aan de wensen van onze klanten.

actualiteiten


content image

Dinsdag avond 24 september jl. organiseerde De Varkenspraktijk een bijeenkomst over darmgezondheid. Een deel van het Elite team was hierbij aanwezig om de kennis rondom dit onderwerp weer eens op te frissen.

Verschillende onderwerpen kwamen aanbod; van speendiarree tot worminfecties bij vleesvarkens. Darm problemen komen niet alleen voort uit ziekteverwekkers maar Lees meer...

content image

Afgelopen augustus zijn de eerste dekrijpe gelten vanuit Diessen naar het nieuwe bedrijf van Elite Varkens-van Hal in Hoeven gebracht. Ondertussen zijn ook de laatste gedekte en dekrijpe gelten gearriveerd. Dit bedrijf zal in de toekomst met 1000 zeugen in een 10 daagse systeem speenbiggen maken binnen het Elite concept. 

Lees meer...
content image

In november 2018 hebben een groep Colombiaanse varkenshouders een bezoek gebracht aan de locatie in Diessen.  Er werd veel gespard en gediscussieerd over het opfokken en insemineren van gelten. Voornamelijk het gebruik van brijvoer was voor hen een interessant onderwerp omdat dit niet gebruikelijk is in Colombia. Met behulp van Lees meer...

Het concept


Ons concept is een ketenconcept, waarin het primaire doel is dat iedere deelnemer een goede boterham verdient door eerlijk, hard en vooral prettig samen te werken. Samen staan we sterk. En samen produceren we kerngezonde (speen)biggen die voor een goede prijs in Duitsland vermarkt worden.

In dit samenwerkingsverband voeren we, in nauwe samenwerking met De Varkenspraktijk, een strict en duidelijk beleidt voor het gezondheidsmanagement op de verschillende varkensbedrijven. De fokkerij hebben we geheel in eigen hand; op ons topfokbedrijf produceren we PIC gelten voor de gehele keten. Zo maakt de keten een goede, gezonde en vooral uniforme big die voldoet aan de wensen van onze klanten.

Het feit dat binnen de keten iedere deelnemer zelfstandig ondernemer blijft, zorgt ervoor dat het ambitieniveau erg hoog ligt. Aan motivatie geen gebrek! Ook dit is een drijvende kracht achter het succes van Elite Varkens B.V.

Hoge diergezondheid


content image

Sterke en gezonde varkens zijn hét fundament van onze keten en zijn randvoorwaarde nummer 1 voor een rendabele varkenshouderij. Gezond starten is makkelijk. De uitdaging is het om varkens gezond te houden. En wel zo lang mogelijk.

Gezonde dieren houden betekent dat het gebruik van antibiotica tot een minimum gereduceerd kan worden en dat de dagelijkse verzorging soepel en efficient verloopt. Lage medicijnkosten en arbeidsgemak dus!

Onze high health dieren hebben de SPF status: Specific Pathogen Free ... 'vrij van bepaalde kiemen'. Voor onze keten is het vooral van belang vrij te zijn van APP, Mycoplasma, Streptokokken en PRRS. We investeren veel geld en tijd om dit via serologie, PCR-techniek en slachtlijnonderzoek te bewaken.

Een strikte uitvoering van de interne en externe biosecurity is cruciaal om een SPF bedrijf gezond te houden. Binnen onze keten worden meer en meer management praktijken gebruikt die dit makkelijker maken, zoals meer-weken-systemen, all-in/all-out en multi-site. Onze visie op het dagelijks management van een SPF varkensbedrijf hebben we vastgelegd in het Elite Handboek, opdat we de kennis makkelijk kunnen delen.

Momenteel werken we er hard aan om de hele keten antibiotica vrij te maken. En in de toekomst willen we in de top van de pyramide beginnen met het produceren van MRSA vrije gelten.

Super Genetica


De manier waarop wij varkens fokken is uniek in Noord West Europa. We focussen namelijk constant op het eindproduct en dat begint al in ons topfokbedrijf in Essel-Engehausen (Duitsland) waar we de fokgelten voor alle zeugenhouders in de keten produceren.

Natuurlijk willen ook wij zoveel mogelijk biggen per zeug per jaar draaien, echter mét behoud van voor de keten belangrijke parameters als voerconversie, groei en bevleesheid. Het rendement en arbeidsgemak bij de vleesvarkenshouder, bepaalt de waarde van onze biggen. Eigenlijk heel logisch! Op ons topfokbedrijf produceren we de klassieke Camborough gelt. Bij de vermeerderaars worden deze gelten en zeugen gedekt met 100% SPF-sperma van PIC eindberen.

We gebruiken in de keten momenteel een eigen beergroep met zelf geselecteerde PIC408 beren om zo optimaal het Duitse marktsegment te kunnen bedienen.

Om het maximale eindresultaat te bereiken, ontwikkelt PIC producten en kennis waarmee de varkenshouder de productiekosten zo laag mogelijk kan houden en een optimale opbrengstprijs kan generen. PIC kiest voor het maximaliseren van het aantal gezonde, sterke en vitale biggen met de juiste eigenschappen om als vleesvarken het beste rendement op te leveren. Daarmee kiest PIC voor een beleid waarmee de vermeerderaar biggen kan produceren die goed presteren en makkelijk af te zetten zijn. De vleesvarkenshouder kan uniforme koppels biggen houden die hard groeien en superieure karkaskwaliteit hebben.

Het fokprogramma van PIC bestaat uit een gebalanceerde selectie, waarbij alle kenmerken economisch worden ingewogen. In de diagrammen hiernaast staat waar het fokdoel voor de beren en het fokdoel voor de zeugen zich op focust. Uiteraard bestaan de taartpunten uit tientallen onderliggende kenmerken. Karkaskwaliteit omvat alle belangrijke slachteigenschappen zoals spierdikte, spekdikte, dripverlies en pH. Onder reproductiekenmerken valt onder andere het aantal spenen van de zeug, aantal levend geboren, geboortegewicht, sterfte voor spenen, vitaliteit biggen, speengewicht, etc. Efficiënte groei bestaat uit voeropname, groei en daarmee de voederconversie. Onder robuustheid wordt onder andere erfelijke en aangeboren afwijkingen, sterfte van spenen tot slacht, beenwerk en levensduur verstaan.

Opvallend is dat het fokdoel voor zeugen bij PIC naast reproductie ook sterk gefocust is op efficiënte groei en karkaskwaliteit. De zeug zorgt immers voor de helft van de genetische waarde van de big en is daarom zeer bepalend voor het presteren van het vleesvarken. Daarnaast is voer nog altijd de hoogste kostenpost en valt er door een efficiënte omgang met voer ook bij zeugenhouders veel te winnen.

content imagecontent image

Partners


wie zijn wij


Paul van der Meijden

0031 - 6 - 50 67 10 03

paul@elitevarkens.nl

Jan Welvaarts

0031 - 6 - 51 40 22 46

jan@elitevarkens.nl

wij varkenshouders


vleesbiggen


content image
PIC408M

Met de PIC408M hebben we een Pietrain die ondanks zijn bevleesheid, toch een hoge opname capaciteit heeft en daardoor hard groeit. De big wordt gewaardeerd om zijn hoge vitaliteit rondom het werpen, zijn opnamecapaciteit in de opfok en zijn overtuigende slachteigenschappen.

- Al meer dan 20 jaar in het fokprogramma PIC;

- Meer sterke, vitale biggen, daardoor minder uitval;

- Scherpe voederconversie, dus lagere voerkosten;

- Laag medicijngebruik van kraamstal tot mesterijtraject;

fokgelten


content image
Camborough

Dit is de klassieke F1 PIC gelt. Het is een kruising tussen Large White en Landras en staat erom bekend een hoge vruchtbaarheid te combineren met goede groei en bevleesheid. Deze robuuste zeug draagt sterk bij aan Total €conomy door haar scherpe voederconversie, vitaliteit en moedereigenschappen. De Camborough is de zeug met het hoogste rendement.

- 30 verkochte biggen per zeug per jaar;

- 1000 kg voer per zeug per jaar;

- Meer sterke biggen, minder uitval;

- Hoog afbigpercentage;

- De ‘moeder’ van het beste vleesvarken;

- Excellente mest- en slachteigenschappen, zowel van de vleesvarkens als van de restproducten uit de fokkerij.

 

contact


Elite Varkens B.V.
T: +31 650 671 003
Email
office@elitevarkens.nl